Ledenvraag | Bouwt een zieke werknemer ook vakantiedagen op?

Antwoord van EVO Ledenservice

Voor 2012 bouwde een werknemer alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van zijn ziekteperiode. Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 echter geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met het Europees recht. Dat betekent dat zieke werknemers sinds 1 januari 2012 ook volledig hun vakantiedagen opbouwen. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen een arbeidsongeschikte werknemer en een niet-arbeidsongeschikte werknemer. Overigens bleek de implementatie van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de Nederlandse wetgeving te laat. Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het niet tijdig aanpassen van de Nederlandse vakantiedagenwetgeving. De Nederlandse staat moet daarom de schade die hierdoor is ontstaan, vergoeden aan de arbeidsongeschikte werknemers die vóór 1 januari 2012 langer dan zes maanden onafgebroken arbeidsongeschikt zijn geweest, zodat zij alsnog worden gecompenseerd voor hun misgelopen vakantiedagen.