27-09-2013  De verplichting de tachograaf te gebruiken houdt meer in dan alleen het kastje goed bedienen. Zo moet de tachograaf periodiek worden geijkt en moet de chauffeur verplicht voldoende printrollen bij zich hebben. Een EVO-lid is laatst beboet voor onvoldoende printpapier. De boete bedroeg maar liefst 400 euro. EVO heeft contact opgenomen met de KLPD over de hoogte van de boete en vooral waarom er voor dit vergrijp direct beboet werd.

Handhaven

De politie gaf als verklaring dat politiediensten geen uitleesapparatuur voor de tachograaf hebben. Het enige middel om te handhaven op de rij- en rusttijden is daarom gebruikmaken van het printje van de tachograaf. Het ontbreken van printpapier maakt handhaven onmogelijk. Hier staat een boete van twee keer 200 euro tegenover; één voor de werkgever en één voor de chauffeur. De chauffeur mag vervolgens ook negen uur niet meer rijden, omdat handhavers niet kunnen controleren of de chauffeur zijn dagelijkse rust wel genoten heeft. EVO adviseert haar leden dus om altijd voldoende printpapier bij zich te hebben, want zo zijn dit soort hoge boetes te voorkomen. 

Onterechte boetes

Daarnaast roept EVO leden op om boetes in Nederland en het buitenland te blijven melden. EVO-Bedrijfsjuristen helpt EVO-leden die menen dat een boete onterecht is opgelegd, graag bij het opstellen van een zienswijze of bij het aantekenen van bezwaar.