17-04-2014  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten geen vervangingsregeling te ontwikkelen voor Euro-3-trucks waarbij de vervangende truck voldoet aan de Euro-6-normen.

Budget

De subsidiemaatregel voor de aanschaf van Euro-6-trucks en -bussen was succesvol. In totaal zijn er 6300 vóór 31 december 2013 op kenteken gezet. Sinds die datum is Euro 6 verplicht. Van het beschikbare budget van 39 miljoen euro is 5 miljoen euro over. Er wordt nu bekeken hoe dit restant kan worden gebruikt om de wegvervoerssector verder te ‘verschonen’.

Kosteneffectiviteit

TNO heeft enkele opties onderzocht op kosteneffectiviteit. Eén daarvan was de mogelijke inruilregeling voor Euro-3-trucks, ook wel ‘sloopregeling’ genoemd, hoewel er van feitelijke sloop geen sprake is. Uit de analyse van TNO bleek echter dat een inruilregeling niet kosteneffectief is en weinig milieueffect heeft. Deze uitkomst is reden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te besluiten geen vervangingsregeling te ontwikkelen. Er wordt wel nog wel gestudeerd op andere mogelijkheden om het resterende budget te gebruiken.