12-10-2016  De gemeente Eindhoven ziet ervan af om de milieuzone uit te breiden, terwijl dit eerder nog wel werd overwogen. EVO juicht die beslissing toe, omdat de organisatie vindt dat het beter is om te investeren in initiatieven die vervoer slimmer en schoner maken.

Eindhoven heeft de ambitie om de komende jaren het autoverkeer in de binnenstad met 50 procent terug te dringen. Dit om de binnenstad leefbaarder te maken. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is daarbij een duidelijk doel. Om dat doel te bereiken, werd een uitbreiding en aanscherping van de milieuzone overwogen. 

EVO-actie

EVO is van mening dat een milieuzone niet zorgt voor minder voertuigen in de binnenstad, enkel voor schonere voertuigen. De uitbreiding en aanscherping van de zone had de stad zo maar enkele miljoenen euro gekost, met daarbij opgeteld jaarlijks tussen de 500.000 en 1.000.000 euro aan kosten voor handhaving, stelt de organisatie. Omdat nu is afgezien van de uitbreiding van de zone, stelt EVO dat deze visie overtuigend is overgebracht op de gemeenteraadsfracties.

"Nu de milieuzone niet wordt uitgebreid, worden bestelautobezitters niet gedwongen hun voertuig te vervangen en worden vrachtauto bezitters niet gedwongen nogmaals versneld te investeren in een nieuwere vrachtauto. De besparing loopt per bestelauto al snel op tot 25.000 euro en per vrachtauto tot 70.000 euro", aldus EVO.