16-04-2014  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft geen verklaring voor de stijging van het aantal ladingdiefstallen in het laatste kwartaal van 2013. Dat blijkt uit zijn antwoord op vragen van de Kamerleden Kooiman en Bashir (SP).

Stijging

Hoewel het aantal voertuigdiefstallen afgelopen jaar is gedaald, is het aantal ladingdiefstallen in 2013 juist gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Een groot deel van deze stijging heeft zich volgens de minister voltrokken in het derde kwartaal. De oorzaak van de stijging in het aantal aangiften valt volgens de minister echter niet direct te verklaren.

Aanpak

EVO en TLN zijn ongerust over de aanpak van ladingdiefstal. De minister verzekert de Tweede Kamer in zijn antwoorden echter dat hij de ontwikkelingen op het gebied van ladingdiefstal nauwlettend volgt. Het Landelijk Team Transportcriminaliteit, verantwoordelijk voor de informatiepositie rond het thema, zal onderdeel blijven van de informatieorganisatie van de Landelijke Eenheid en vormt een vaste schakel in de programmatische aanpak.

Ook in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven geprioriteerd. Concreet betekent dit dat de samenwerking met publiek en private partners bij de aanpak van transportcriminaliteit in de toekomst wordt voortgezet en verstevigd daar waar nodig, aldus de minister.