Geld voor aanpak A27/A12 blijft beschikbaar

Amendement om geld weg te halen bij project haalt het niet in Tweede Kamer

05-12-2018  De Tweede Kamer heeft een amendement van GroenLinks verworpen om het bedrag voor de verbreding van de A27- Ring Utrecht met 500 miljoen euro te verlagen en de bestaande bak bij de Amelisweerd niet te vergroten. In totaal is er 1,71 miljard gereserveerd om de doorstroming te verbeteren op de Ring Utrecht tussen de A12 en A27.

Er zijn nog struikelblokken, omdat in de bezwaarprocedure nog besluiten moeten worden genomen door de Hoge Raad. Gelet op het maatschappelijk belang wordt, om geen vertraging op te lopen, hard gewerkt aan de voorbereiding en projectplanning om in 2020 te starten met de realisatie. De plannen behelzen onder meer de uitbreiding van de capaciteit van de A27 aan de oostzijde van Utrecht en uitbreiding van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd.

Files

De aanpassingen zijn hard nodig, want de toename van het verkeer zorgt nu al voor files en vertraging. Het knelpunt staat al jaren hoog in de file top-50. In 2016 heeft de Tweede Kamer al een tracébesluit genomen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder