Geld voor brexit-keurpunt levend vee

Kabinet betaalt mee aan keurpunt

4-9-2019  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bereid een subsidie te verstrekken voor een keurpunt van levend vee uit het Verenigd Koninkrijk. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Dijkstra en de Vries (beiden VVD). Een dergelijk keurpunt is nodig als er een harde brexit komt. Het ontbreken van een punt bij de ferryhavens is een zorgpunt van de sector in de brexit-voorbereidingen.

Keurpunt opzetten lastig


Het is aan het bedrijfsleven om een keurpunt in te richten waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Britste vee kan controleren. De sector krijgt het keurpunt lastig rond vanwege de onzekerheid over de brexit. Jaarlijks komen ongeveer 1000 vrachten per ferry binnen in de Rotterdamse haven. Het gaat vooral om (sport)paarden, kalveren, fokschapen en eendagskuikens. Wekelijks worden 10 tot 12 vrachten eendagskuikens van leghennen vanuit Engeland naar Nederland verscheept. 

Subsidie


Zolang het past binnen de EU-regels omtrent staatssteun is het ministerie van LNV bereid om onder strikte voorwaarden een subsidie te vertrekken voor de inrichting van een keurpunt. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een keurpunt van levend vee uit het VK als gevolg van de brexit.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder