29-09-2011  Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren besloten om een bedrag van 320 miljoen euro uit te trekken voor de doortrekking van de A15. Ook reserveert de provincie 60 miljoen euro als garantstelling voor tol.

Nieuwe stap

Met de vaststelling van deze bijdrage is een belangrijke nieuwe stap gezet naar de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar.

Positief effect

Volgens het georganiseerde bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, het PGVV*, heeft dit een positief effect op de bereikbaarheid en de economie.

Vestigingsklimaat

Een doorgetrokken A15 vormt een belangrijke achterlandverbinding voor mainports als de Rotterdamse haven. Voor de regionale economie is een doorgetrokken A15 een belangrijke impuls, want voor het vestigingsklimaat en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is een goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde.

Tolheffing

Wel blijft het bedrijfsleven de ontwikkelingen rond de tolheffing nauwlettend volgen. De hoogte van de tol en de wijze van heffen zijn een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van het project.

*GPVV: Het georganiseerde bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen bestaat uit TLN, EVO, VNO-NCW Midden, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, SER Gelderland en MKB Midden.