14-10-2011  De organisaties van het bedrijfsleven in Gelderland, waaronder EVO, hebben een nieuwe knelpuntenkaart aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland (het Gelders parlement).

Investeringen

De knelpuntenkaart geeft een overzicht van knelpunten in het wegennet in Gelderland die de komende statenperiode om een oplossing vragen. Het bedrijfsleven dringt dan ook aan op nieuwe investeringen om de problemen op te lossen. Er zijn niet alleen knelpunten op de snelwegen, ook zijn er provinciale en lokale wegen waar de doorstroming slecht is. De problemen nemen toe omdat het wegvervoer in Gelderland de komende jaren volgens cijfers van het CPB blijft groeien.

Rondwegen

Nieuwe rondwegen bij kernen als Lochem, ’t Harde en Voorst verbeteren niet alleen de bereikbaarheid maar zorgen ook voor sterke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze kernen.

N786

Een belangrijke wens van het bedrijfsleven is verbetering van de N786 voor de ontsluiting van de kernen Loenen en Eerbeek, waar diverse papierfabrieken zijn gevestigd. Ook de N233, de brug bij Kesteren waar geregeld files staan, vraagt om een oplossing.

Rondwegen

Bij Doetinchem ontbreken rondwegen, waardoor veel verkeer onnodig door het centrum moet rijden en de N301 (oeververbinding Nijkerk-Zeewolde) is wat betreft doorstroming problematisch.

Suggesties

In totaal zijn er 26 knelpunten op lokale, provinciale en rijkswegen opgenomen.  EVO en de andere organisaties doen ook suggesties aan de Gelderse politiek voor snellere procedures en financiering van de knelpunten.