Zoetermeer, 29 september 2011

Het georganiseerde bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, het PGVV*, is verheugd over een aanzienlijke financiële bijdrage van Provinciale Staten van Gelderland aan de doortrekking van de A15. De Provinciale Staten hebben gistermiddag besloten om een bedrag van 320 miljoen euro uit te trekken. Ook heeft de provincie 60 miljoen gereserveerd als garantstelling voor tol. Deze bijdragen waren opgenomen in de voorlopige bestuursovereenkomst die eerder dit jaar tussen Rijk en regio is gesloten. Met de vaststelling van de financiële bijdrage is een belangrijke nieuwe stap gezet naar de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid en economie.

Economische impuls

Al meer dan veertig jaar wordt gesproken over de doortrekking en het is voor de regionale en landelijke economie van groot belang dat dit project snel wordt gerealiseerd. Niet alleen vormt een doorgetrokken A15 een belangrijke achterlandverbinding voor mainports als de Rotterdamse haven, ook voor de regionale economie is een doorgetrokken A15 een belangrijke impuls. Voor het vestigingsklimaat en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het gebied is een goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde.

Robuust wegennet

Als de A15 wordt doorgetrokken zal in de gehele Stadsregio Arnhem Nijmegen de reistijd verbeteren en ontstaat een robuuster wegennetwerk. De doortrekking vormt tevens een belangrijk alternatief voor de zwaarbelaste Pleijroute en de N325 bij Arnhem. Wel blijft het bedrijfsleven met name het aspect tol nauwlettend volgen. De hoogte van de tol en de wijze van heffen vormen een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het project.

*GPVV
Het georganiseerde bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen bestaat uit Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NCW Midden, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, SER Gelderland en MKB Midden. Deze partijen vormen samen het Gelders Platform Verkeer en Vervoer (GPVV).