17-12-2015  Statenleden van de provincie Gelderland bezochten onlangs het DC van Albert Heijn in Geldermalsen om kennis te maken met dit distributiecentrum van Albert Heijn en de dagelijkse praktijk van logistiek en distributie. Het bezoek was een initiatief van EVO in samenwerking met Gelders Platform Verkeer en Vervoer, een samenwerking van ondernemersorganisaties in Gelderland.

Efficiency en duurzaamheid

Albert Heijn zet bij de distributie van de goederenstroom naar de regionale DC’s en winkels stevig in op verhoging van efficiency en duurzaamheid. Inzet van schone en stille vrachtauto’s, bundeling van vervoerstromen en toenemend gebruik van alternatieve brandstoffen zijn daarbij voor het bedrijf van groot belang.

Kansen

Er liggen kansen voor een verdere verduurzaming, maar deze zijn wel afhankelijk van factoren als technische ontwikkelingen en wetgeving. Zo zijn elektrische voertuigen nog maar beperkt beschikbaar en duurt de plaatsing van een lng-tankstation lang, mede vanwege de benodigde vergunningen.

Files

In de aansluitende discussie tussen Statenleden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kwam het belang van een goede doorstroming op het wegennet op rijks- en provinciale wegen aan de orde. Het bedrijfsleven ziet de vertragingen als gevolg van files weer toenemen. Dit treft de Gelderse economie direct. 

Lzv’s

Ook op provinciale wegen kunnen nog diverse knelpunten worden weggenomen, zodat bedrijven bijvoorbeeld meer gebruik kunnen maken van langere, zwaardere voertuigcombinaties (lzv’s). Een lzv neemt in één rit minimaal 30 procent meer lading mee en zorgt voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot in het goederenvervoer.

Provinciaal programma

Gelderland werkt aan een nieuw provinciaal programma logistiek en goederenvervoer en EVO is betrokken bij de totstandkoming daarvan. Meer inzet van lzv’s, maar ook het creëren van betere mogelijkheden voor vervoer over water en rail moeten daarin volgens EVO een plaats krijgen.