3 november 2011

TLN en EVO: Nieuwe toegangseisen vrachtverkeer op Maasvlakten maximaal haalbare

Vandaag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam goedkeuring gegeven aan het nieuwe verkeersbesluit voor de Maasvlakten. Hiermee treden nieuwe toegangseisen voor het vrachtverkeer op de Eerste en Tweede Maasvlakte in werking. TLN en EVO kunnen zich vinden in dit alternatief besluit dat het oude besluit uit 2010 vervangt. Deze nieuwe eisen zijn gezien de strenge Europese luchtkwaliteitseisen en het ongunstige oude verkeersbesluit het maximaal haalbare, aldus de organisaties. TLN en EVO hadden grote bezwaren tegen het oude verkeersbesluit. Dit zou namelijk leiden tot ernstige kapitaalvernietiging omdat de sector onvoldoende tijd zou hebben om het wagenpark te verschonen. Met het nieuwe besluit kunnen vervoerders hun voertuigen wel geleidelijker vervangen door nieuwe, schonere modellen.

Nieuwe verkeersbesluit

Het nieuwe verkeersbesluit houdt in dat vanaf 1 januari 2014 alle vrachtauto’s met dieselmotor die nieuw op kenteken zijn gezet vanaf 1 januari 2013, over een Euro 6 motor moeten beschikken als ze de Maasvlaktes op gaan. Vrachtauto’s die voor 1 januari 2013 nieuw op kenteken zijn gezet mogen niet ouder zijn dan 7 jaar om de Maasvlaktes op te mogen.

Maximaal haalbare

Het nieuwe voorstel voor de toegangseisen volgt op het oude verkeersbesluit uit 2010. TLN en EVO hadden grote bezwaren tegen het oude verkeersbesluit, omdat dit vervoerders op hoge kosten zou jagen. Op aandringen van beide partijen is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf in 2010 een onderzoek gestart naar een alternatief besluit. Vandaag heeft het College van Burgemeester en Wethouders goedkeuring aan dit besluit gegeven. TLN en EVO zijn van mening dat met dit alternatieve verkeersbesluit het bedrijfsleven nog steeds wordt belast. Toch benadrukken beide organisaties dat dit besluit aanzienlijk minder nadelig dan is dan het oude besluit. De nieuwe toegangseisen zijn binnen de gestelde milieueisen het maximaal haalbare gebleken. Als TLN en EVO niets hadden ondernomen tegen het oude verkeersbesluit, dan waren de gevolgen voor het vrachtverkeer veel groter geweest.

Strenge Europese luchtkwaliteitseisen

Europa stelt strenge eisen aan de luchtkwaliteit. Om de toekomstige uitstoot van schadelijke stoffen op de Eerste en Tweede Maasvlakte door het vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Rotterdam een pakket maatregelen genomen, waaronder strikte toegangseisen voor vrachtauto’s. Deze eisen gaan vanaf 2014 in. TLN en EVO erkennen dat maatregelen voor het gehele bedrijfsleven nodig zijn om de Tweede Maasvlakte mogelijk te maken. De organisaties waken er wel voor dat het vrachtverkeer niet wordt belast met onevenredig zware maatregelen die de sector op onnodig hoge kosten jagen.