Vragenlijst moet duidelijkheid geven over vrachtverkeer Utrechtse binnenstad

Leestijd: 1 minuut

26-11-2020  De werfkelders onder de rijbaan van de Utrechtse grachten zijn eeuwenoud. De gemeente Utrecht ontwikkelt samen met bewoners en ondernemers een nieuwe aanpak om het wervengebied te onderhouden en voor de toekomst te behouden. Onderdeel van de aanpak is dat te zwaar verkeer niet meer over de grachten rijdt. De gemeente heeft nu een enquête uitgezet onder ondernemer die in dit gebied vervoersactiviteiten (laten) uitvoeren.

Het doel van het programma Wervengebied is het behoud en beheer van de werven in de binnenstad van Utrecht. Maar ook het zorgen voor veiligheid, behoud van erfgoed en de functionaliteit van het gebied. Daar hoort ook de bereikbaarheid bij. In de binnenstad gelden momenteel al regels om zwaar verkeer te weren.

Enquête ook voor verladers

Om de geldende regels voor de binnenstad te kunnen evalueren en nieuwe plannen voor het wervengebied vorm te geven, heeft de gemeente Utrecht behoefte aan informatie van ondernemers die in het gebied actief zijn. Daarom heeft zij een enquête uitgezet voor verzenders, verladers, vervoerders en andere ondernemers die goederen naar het wervengebied brengen, om hen te vragen naar hun vervoersactiviteiten en ervaringen in het gebied.

Gebruik van de binnenstad

Doel van de enquête is meer inzicht te verkrijgen in de voertuigen die door het wervengebied rijden. Verder wil de gemeente de bekendheid toetsen van de maatregelen om zwaar verkeer uit dit kwetsbare gebied te weren. Kort gezegd: hoe gebruik je de Utrechtse binnenstad, ben je bekend met de huidige regels en ervaar je misschien overlast door (te) zwaar verkeer? 

Doe je mee?

De gemeente Utrecht nodigt betrokken ondernemingen van harte uit de enquête in te vullen. Dit duurt maximaal tien minuten. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en zijn niet te herleiden tot een persoon. De enquête is geopend tot en met zondag 20 december.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder