20-04-2015  De acht gemeenten in de Achterhoek willen onderzoeken of de N18 tussen Groenlo en Varsseveld kan worden verbreed naar een driestrooksweg, waarbij de middelste rijstrook - afwisselend - kan worden gebruikt om in te halen. De reden is dat de weg tussen Groenlo en Varsseveld over enkele jaren een flessenhals dreigt te worden. EVO, TLN en VNO-NCW Midden steunen het streven van de gemeenten.

Tracébesluit

Het tracébesluit voor de aanpak van de N18 is begin april door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De aanleg van een nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo kan daardoor definitief doorgaan. De verwachting is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2016 beginnen.

Flessenhals

De nieuwe weg eindigt echter bij Groenlo en het wegvak tussen van de N18 tussen Groenlo en Varsseveld blijft grotendeels zoals het nu is. Wel worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om het flessenhalseffect op dit deel van de N18 te voorkomen als het nieuwe deel van de N18 in 2018 gereed is, kan een driestrooksweg uitkomst bieden, aldus EVO.