Gemeenteraad Haarlem zet streep door stedelijk distributiecentrum

Er is onvoldoende draagvlak en het blijkt financieel niet haalbaar

02-02-2018 Een stedelijk distributiecentrum om de Haarlemse binnenstad te bevoorraden in is niet haalbaar, zo concludeert de gemeenteraad van die stad. Er is onvoldoende draagvlak en het blijkt financieel niet haalbaar.

Het besluit komt voort uit een verkenning die is uitgevoerd op verzoek van de projectgroep stedelijke distributie. Daaruit bleek dat een dergelijk logistiek centrum, van waaruit de binnenstad zou moeten worden bevoorraad, niet haalbaar is. Er zou onvoldoende draagvlak zijn en ook financieel is het een groot risico. Wel is gebleken dat ondernemers graag willen samenwerken om te kijken hoe goederenvervoersstromen kunnen worden verbeterd.

Content

Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de verkenning en zijn content met het besluit van de gemeenteraad. De projectgroep stedelijke distributie, waaraan wij actief deelnemen, stelde eerder nieuwe vrachtroutes en het toegangsbeleid vast.