27-5-2011  Verladersorganisatie EVO heeft gemengde gevoelens over het akkoord dat de Europese Commissie, de Transportraad en het Europees Parlement hebben bereikt over het voorstel voor aanpassing van de Eurovignetrichtlijn.

Belangrijke punten uit het eerdere voorstel, zoals een congestieheffing en milieuheffing, zitten er weliswaar niet meer in, maar het huidige voorstel belast het wegvervoer onevenredig zwaar. Zo draaien alleen vrachtauto’s op voor de kosten van files en worden de opbrengsten niet besteed aan oplossing van problemen.

EVO is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt, maar is van mening dat dit wel eerlijk en effectief moet gebeuren. Dat is nu niet het geval. EU-lidstaten kunnen het voorstel aangrijpen om buitensporig hoge toltarieven in de spits te heffen.

EVO vindt dat alle vervoersmodaliteiten met een gelijke heffing moeten worden belast voor de maatschappelijke schade die zij veroorzaken. Ook spoor en binnenvaart zouden daarom moeten betalen voor hun bijdrage aan luchtvervuiling, geluidshinder en files. Vreemd is ook dat het personenverkeer buiten schot blijft, aldus EVO.