Geopolitieke spanningen staan groeikansen in de weg

Zorgen bij exporteurs over dreigende handelsoorlogen

13-04-2018  De toenemende wereldwijde spanning staat groeikansen voor de Nederlandse export in de weg. Geopolitiek onrust, nieuwe concurrentie en protectionisme worden door exporteurs genoemd als factoren die de groei kunnen belemmeren, zo valt te lezen in het twintigste Trends in Exportonderzoek dat wij samen met Atradius hebben uitgevoerd.

Dat export belangrijk is voor de economie blijkt wel uit de meest recente CBS-cijfers. In 2017 groeide de export met ruim tien procent en werd er 43,5 miljard euro meer geëxporteerd dan het jaar ervoor. Met name naar landen buiten de Europese Unie (EU) is de groei fors. Toch blijft Europa belangrijk, aldus de exporteurs. Bijna 9 op de 10 beschouwen Europa ook in de komende drie tot vijf jaar als de meest kansrijke regio. Op de lange termijn winnen echter landen en regio’s buiten Europa, zoals India en Zuidoost-Azië, terrein.

Reële zorg

Hoewel de VS en China hoog in de ranglijst van nieuw te betreden markten staan, kunnen geopolitieke spanningen en protectionisme roet in het eten gooien. Bijna 2 op de 5 exporteurs beschouwen geopolitieke onrust als een serieuze bedreiging voor het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. Voor ruim een kwart geldt dat zij denken dat protectionisme een belemmering kan zijn voor goede en stabiele handelsrelaties in deze regio’s. Tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek afgelopen dinsdag werd dit nog eens bevestigd. “Er leeft een reële zorg voor een aanstaande handelsoorlog onder Nederlandse exporteurs”, laat onze directeur Bart Jan Koopman weten. “Een dergelijke handelsoorlog levert waarschijnlijk alleen verliezers op.”

Toenemende internationale spanning brengt economische groei in gevaar, waarschuwt @evofenedex https://t.co/bWYdGCbx4U

Belang handelsakkoorden

Een ruime meerderheid (69 procent) staat positief tegenover nieuwe handelsakkoorden die de EU wil sluiten. Met de Brexit in het vooruitzicht is het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste overeenkomst die gesloten moet worden. Bijna een kwart van de Nederlandse exporteurs gaf aan in 2017 met een omzetdaling naar het VK te maken hebben gehad. Zij geven aan het liefst te zien dat het VK binnen de douane-unie en de interne markt blijft. Voor bijna een derde van de exporterende bedrijven is TTIP, het akkoord tussen de VS en de EU waarover de onderhandelingen nu stil liggen, de belangrijkste toekomstige handelsovereenkomst. Ook het vrijhandelsverdrag met Turkije scoort hoog: een kwart van de exporteurs vindt dit een belangrijk handelsakkoord.

Kansrijke regio's NL export middellange en lange termijn

Bron: Trends in Export 2018

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder