Gepaste aandacht voor beheer, onderhoud en vervanging infrastructuur

18-09-2019  Minister Cora van Nieuwenhuizen kondigt in de begroting van het infrastructuurfonds aan dat de reserveringsbudgetten voor beheer en onderhoud voor spoor, weg en waterwegen voor de periode 2022 - 2025 worden aangevuld tot 100 procent. Dit doet de minister vanwege de toegenomen risico’s.

evofenedex waardeert de mate van urgentie die in de begroting wordt toegekend aan de problematiek rondom beheer, onderhoud en vervanging die de komende jaren voor ons liggen. Wij vragen continu aandacht voor deze opgave omdat (langdurige) incidenten de bereikbaarheid van handels- en productiebedrijven ernstig verstoren en de productieprocessen in problemen kunnen brengen.

evofenedex maakt zich echter wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de grote onderhouds- en vervangingsopgave die voor ons ligt. Enerzijds ligt daar een uitdaging qua beschikbaarheid van voldoende expertise en capaciteit bij zowel de overheid als opdrachtgever en bij de bouwsector als opdrachtnemer. Anderzijds hebben we de problematiek rondom de stikstof-uitstoot van dergelijke renovatie- en vervangingsprojecten die eerst individueel beoordeeld moeten worden, en aangevochten kunnen worden, voordat zij doorgang mogen vinden.

Sneller inzicht gevraagd

Het expertise- en capaciteitsvraagstuk kan worden gereduceerd door vroegtijdig de verschillende overheidslagen gezamenlijk inzage te geven over de beoogde projecten per regio en corridor. Als bedrijven drie a vier jaar van te voren inzage hebben in de impact van deze projecten op hun bereikbaarheid, kunnen zij bij de inkoop van hun vervoer hierop anticiperen. Bovendien kunnen bouwconsortia hierop voorsorteren.

Met oog op de benodigde extra stikstofuitstoot reducerende maatregelen is het van groot belang dat er ook een goede oplossing wordt gevonden voor deze tijdelijke werkzaamheden aan bestaande infrastructuur waardoor het noodzakelijke tempo in de onderhoud, renovatie- en vervangsopgave kan worden behouden, om een grotere impact op de natuur en economie, door incidenten zoals bij de Merwede-brug, te voorkomen.

Verminderen hinder

Tot slot blijft, gezien de omvang van de opgave voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur, het investeren in minder hinder maatregelen prioriteit hebben. Het terugstorten van 171 miljoen euro budget naar het Infrastructuurfonds vanuit het programma Beter Benutten kan mogelijk een nieuwe bestemming vinden in het verminderen van hinder voor en door goederenstromen tijdens onderhoud, renovatie- en vervangingsmaatregelen. Wij gaan als evofenedex hierover graag in gesprek met de minister en regionale overheden.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder