Gesjoemel met veiligheid bij Brzo-bedrijven?

Brzo-bedrijven sjoemelen met de veiligheid, stelt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Brzo-bedrijven zijn bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en daardoor onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen.

De realiteit

evofenedex onderschrijft dat er nog steeds werk aan de winkel is om de veiligheid verder te verbeteren. Dat past in de continue verbetercyclus om incidenten te voorkomen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar het beeld van een onveilige sector die maar wat aan sjoemelt strookt niet met de realiteit.

Feiten

Afgelopen zomer is de ‘Staat van de veiligheid’ voor de in Nederland gevestigde risicobedrijven gepubliceerd. Uit de inspecties over 2016 blijkt dat er overtredingen zijn geconstateerd. Er hebben echter geen langdurig onbeheerste veiligheidssituaties plaatsgevonden.

Rotte appels

Bij de 373 Brzo-bedrijven zijn in 2016 365 aangekondigde en 127 onaangekondigde inspecties uitgevoerd. Als er nog rotte appels actief zijn, komen die daarbij bovendrijven en is er een breed instrumentarium voor de overheid beschikbaar om onveilige situaties aan te pakken. Bij meer dan driekwart van de bedrijven zijn er in 2016 geen overtredingen geconstateerd of alleen lichte tekortkomingen. In slechts vier gevallen moest de toezichthouder ingrijpen om gevaar weg te nemen.

Die cijfers onderstrepen volgens ons dat Brzo-bedrijven veiligheid juist hoog in het vaandel hebben staan.

Koploper of achterblijver

Helaas ontbreekt nog een recente internationale vergelijking in de cijfers: waar staat Nederland nu ten opzichte van andere EU lidstaten? Zijn we koploper of achterblijver qua veiligheid? Er worden cijfers bijgehouden maar een recent overzicht is nog niet beschikbaar. Maar gekeken naar alle inspanningen die worden verricht en de algehele veiligheidscultuur verwachten wij dat Nederland een koploper is op veiligheidsgebied.

Beter toezicht

Van Vollenhoven pleit voor één nationale veiligheidsinspectiedienst onder één minister. In de huidige situatie is de verantwoordelijkheid verdeeld over drie ministeries en zijn er verschillende toezichtstaken verdeeld over landelijke en regionale toezichthouders.

Een loket

Wij zijn voorstander van betere samenwerking tussen inspectiediensten en één loket voor het bedrijfsleven. Daardoor verbetert de handhaving en kunnen toezichts- en administratielasten voor bedrijven omlaag. In het nieuwe regeerakkoord is dit overgenomen en wij zetten ons in om dit voornemen snel in de praktijk te laten landen. Of één nationale inspectiedienst in de praktijk veel effectiever kan werken, is echter nog maar de vraag. Centralisatie leidt meestal tot meer bureaucratie en ondoelmatigheid.

Gezamenlijk doel

De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen is noodzakelijk om onze maatschappij draaiend te houden. Van meubels, elektronica en gebouwen tot voeding, farmaceutische producten en ziekenhuiszorg. Gevaarlijke stoffen zijn essentiële ingrediënten die worden gebruikt om het leven van mensen beter en aangenamer te maken. Een leven zonder producten die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van gevaarlijke stoffen, is ondenkbaar. Veilige omgang is daarbij een absolute vereiste.

Gezamenlijk doel

Het bedrijfsleven en Pieter van Vollenhoven streven dan ook een gezamenlijk doel na: op naar nul incidenten met gevaarlijke stoffen.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder