12-08-2011  Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Kantoor Binnenvaart hebben minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om Roemenen en Bulgaren al per 1 januari 2012 zonder tewerkstellingsvergunning toe te laten tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij vinden uitstel tot 2014 onwenselijk.

EVO steunt het initiatief van de binnenvaartsector van harte. De organisatie wijst erop dat niet alleen de binnenvaart, maar de hele logistieke sector in Nederland binnen afzienbare tijd kampt met een ernstig tekort aan personeel door de vergrijzing. Nu al heeft de sector te maken met een tekort van duizenden arbeidskrachten.

Het bemoeilijken van de toestroom van goed gekwalificeerd personeel uit Oost-Europa om zo de eigen arbeidsmarkt te beschermen, heeft een averechts effect. Belemmering van het vrije verkeer van goederen en diensten is slecht voor het bedrijfsleven en dus slecht voor de economie.

Bovendien staat dithaaks op de ambitie van het kabinet om de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Juist tijdens het voorzichtig economisch herstel moet alles op alles worden gezet om de economie te stimuleren.

Daarom neemt de logistieke sector zelf samen met de scholen en de werknemersorganisaties diverse maatregelen om de beroepsbegeleidende leerweg te ondersteunen en zijwaartse instroom te bevorderen.

Initiatieven waarbij EVO actief betrokken is, zijn Nederland is Logistiek, de Belangrijkste Baan en het Kennisakkoord Logistiek.