15-12-2011  Om vereiste kennis en professionaliteit te waarborgen, komen er vijf gespecialiseerde uitvoeringsdiensten voor bedrijven waar een risico bestaat op zware ongevallen, de zogeheten BRZO-bedrijven. Dat schrijft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Deze keuze is in lijn met de ideeën hierover bij het bedrijfsleven.

Kanttekeningen

Ook zijn er plannen om de inspectie te scheiden van de vergunningverlening. Hierbij plaatst EVO enkele kanttekeningen. Voor beide taken is namelijk specifieke kennis vereist die altijd moet zijn gewaarborgd. Bovendien mag de scheiding geen extra last veroorzaken voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld afstemmings- en coördinatielasten.

Veiligheidsniveau

De prijs van de les die gemeenten en provincies leerden uit de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, mag niet bij het bedrijfsleven komen te liggen, vindt EVO. Het Nederlandse bedrijfsleven neemt al extra maatregelen om het veiligheidsniveau verder te bevorderen.

RUD’s

Op 1 januari 2013 moeten in heel Nederland regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) in werking zijn, onder verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Een beperkt aantal RUD's moet zich toeleggen op de handhaving en toezicht van risicovolle bedrijven. De provincies is gevraagd om vóór 1 februari 2012 met een voorstel voor een regio-indeling te komen en welke RUD's zich specialiseren in de taken rond risicovolle bedrijven.

Plan van aanpak

Atsma heeft de provincies gevraagd om met gespecialiseerde uitvoeringsdiensten een plan van aanpak te maken. Hierin moeten zij duidelijk maken hoe de scheiding tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds in de praktijk wordt gerealiseerd.