22-03-2017 Om de lobby voor verbetering van de A50 in Brabant en Gelderland en Brabant te versterken organiseren evofenedex en TLN een bijeenkomst met hun leden.

Doorstromingsproblemen

De A50-corridor is een belangrijke noord-zuidrout. Tussen twee economische regio’s (Arnhem-Nijmegen en Oost-Brabant) is sprake van een toenemende doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen. Dit vertaalt zich naar een sterke stijging van de files, bijvoorbeeld bij de knooppunten Bankhoef en Paalgraven.

Knoopunten

Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek doen Buck Consultats International (BCI) en Panteia in opdracht van de Provincie Gelderland onderzoek naar het traject van de A50 corridor tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. TLN en evofenedex zijn als vertegenwoordigers van de logistieke belangen bij dit onderzoek betrokken.

In gesprek

Om de problematiek op de A50-corridor goed onder de aandacht te krijgen in Den Haag vragen evofenedex en TLN hun leden om input. Tijdens deze bijeenkomst presenteert BCI de eerste bevindingen van zijn onderzoek en bespreken evofenedex en TLN met de aanwezige leden over knelpunten en mogelijk oplossingen.

Input

Beide organisaties vragen input over vertragingen en kosten van files en onveiligheid op de A50, veronderstelde oorzaken en suggesties en eventuele ervaringen van bedrijven met intelligente transportsystemen.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt woensdag 5 april 2017 van 16.00 tot 18.00 uur plaats bij Buck Consultants International in Nijmegen. Deelnemers kunnen zich per e-mail aanmelden bij r.schasfoort@evofenedex.nl. Of gebruik het reactieformulier.