24-06-2015  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt dat de gebruikte informatie in het goederenvervoer over het spoor niet altijd klopt. Daardoor is er volgens de inspectiedienst meer risico op ongelukken, ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

EVO erkent dat technische beperkingen en mensenwerk foutloos werken in het spoorgoederenvervoer vooralsnog in de weg staan. Gestaag doorwerken aan betere vormen van informatiedelen is volgens EVO de oplossing.

Treinregistratiesysteem

De ILT deelde haar conclusies na een onderzoek naar de werking van het in Nederland gebruikte treinregistratiesysteem (IGS). Dit systeem wordt door mensen bediend, waardoor het vatbaar is voor fouten. In 97 procent van al het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is de registratie correct, maar in 3 procent van de gevallen niet. De sector is dus op de goede weg, maar perfect is het nog niet.

GPS

ILT wil naar aanleiding van het onderzoek onder meer het gebruik van GPS-signalering op alle wagons verplicht stellen. Daardoor kan de plaats van de wagon en lading worden vastgesteld. Dit systeem wordt echter al door een aantal productiebedrijven in Nederland toegepast bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en de ervaring leert dat GPS bij het lokaliseren van transporten op emplacementen nog onvoldoende nauwkeurig is. Volgens EVO is met dat instrument 100 procent zekerheid dan ook niet te garanderen.

Doorlopend onderzoek

EVO wil inzet van alle partijen om informatiegebreken te verminderen. Daarbij is de betrokkenheid van de spoorgoederenvervoerders en de spoorbeheerder van het grootste belang en is doorlopend onderzoek naar geautomatiseerde methoden om informatie te delen essentieel. Ookis het zaak dat ILT inzage geeft in de aard van de verschillende informatiegebreken. Daardoor wordt de zwaarte van het risico inzichtelijk gemaakt en kunnen de gebreken worden weggenomen.