08-11-2011  Al enige tijd is er wereldwijd commotie over exploderende reefercontainers (zeecontainers voor gekoeld vervoer). De Nederlandse autoriteiten zijn hiervan op de hoogte en hebben reeds passende maatregelen genomen. Voor EVO-leden is hierover meer informatie beschikbaar.

Koelsysteem

Het probleem doet zich voor bij containers waarvan het koelsysteem gedurende februari/maart 2011 in Vietnam met een verkeerde/gecontamineerde koelvloeistof is afgevuld. Bij onderhoud aan de koelmotor van de container heeft dit geleid tot (dodelijke) incidenten. Vooral reparateurs van deze ‘besmette containers’ lopen risico.

Maatregelen

Vorige week zijn de Nederlandse autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld en zijn er onmiddellijk passende maatregelen genomen. De Arbeidsinspectie heeft bedrijven die direct gevaar lopen benaderd (met name reparateurs en rederijen) en hen geadviseerd hoe te handelen. De Douane heeft de landelijke coördinatie op zich genomen en via het ‘tracking & tracing’ systeem alle risicocontainers geïdentificeerd.

Nederland

Er blijken momenteel geen risicocontainers in Nederland te zijn. De containers die de komende weken binnenkomen, worden door de rederijen onderschept en onklaar gemaakt totdat de vloeistof is vervangen.

Eigen veiligheid

Voor verladers zijn twee zaken van belang. Ten eerste de eigen veiligheid. Zoals gezegd is het risico bij het laden en lossen van een container verwaarloosbaar. Bij regulier gebruik (geen open vuur of vonken) en een goede ventilatie zijn de risico’s nihil.

Lading

Ten tweede de lading. Omdat de lading van reefercontainers vaak inspectieplichtig is, wordt deze door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit gecontroleerd. De lading zelf loopt geen gevaar bij transport in een ‘besmette container’. Lading die nu nog in een ‘besmette container’ zit, wordt onderschept en omgepakt. Dit kan mogelijk tot enige vertraging leiden op het keurpunt.

Overheidsberichtgeving

Nogmaals, voor verladers is het risico met deze ‘besmette containers’ minimaal. Houdt u overheidsberichtgeving in de gaten voor verdere informatie. Mocht u algemene vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Douane via 088 1514 275. Met specifieke vragen over uw eigen containers kunt u terecht bij uw expediteur of rederij.