28-10-2013  Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers vandaag voor gevaarlijke rijomstandigheden door zeer zware windstoten. Weggebruikers moeten een groot deel van de dag rekening houden met hinder door obstakels op de weg, zoals omgewaaide verkeersborden of afgebroken boomtakken.

Meer afstand

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld door meer afstand te houden. Bovendien krijgen weggebruikers het advies om te kijken naar de actuele situatie op de weg via bijvoorbeeld internet, voordat zij de weg op gaan. De ochtendspits zal drukker zijn dan normaal. Zojuist kondigde het KNMI een weeralarm af (code rood) voor het westen, midden en noorden van het land.

Wegwerkzaamheden

Rijkswaterstaat is alert op bijzondere situaties, zoals bij wegwerkzaamheden en zet als het nodig is extra weginspecteurs in om bijvoorbeeld ongevallen af te handelen en objecten van de weg te halen.

Bruggen in Groningen niet bediend

Vanwege de harde wind worden in de hele provincie Groningen bruggen gesloten gehouden voor schepen. Het gaat om ongeveer 70 bruggen die niet worden bediend. Schepen moeten wachten totdat het wind is gaan liggen voordat ze weer verder kunnen. De duur van deze maatregel is afhankelijk van de weersomstandigheden.