12-04-2016  Pascal Smetsers, veiligheidsadviseur bij EVO, vertelt hoe zelfinspectie helpt problemen te voorkomen met de Inspectie Leefomgeving en transport en de Inspectie Sociale Zaken en Welzijn.

“In januari heeft de inspectie Leefomgeving en Transport aangegeven handhavend op te treden als de kwaliteit van de veiligheidsadviseur onvoldoende is. Nu is mijn ervaring dat verreweg de meeste bedrijven van goede wil zijn om aan alle verwachtingen van de inspecteurs te voldoen. Maar in een aantal gevallen is in die bedrijfsvoering nogal ongemerkt de klad gekomen. Terwijl het belangrijk blijft om geheel volgens de richtlijnen te blijven werken,“ stelt Smetsers.

Zelfinspectie

Om bedrijven te helpen de bedrijfsvoering ‘inspectieproof’ te maken is er de ‘Workshop Audit op verzendklaar maken, laden en lossen van verpakte gevaarlijke stoffen’. Een interne audit / zelfinspectie is een beoordeling naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie en geeft een goed beeld van hoe de toepassing van voorschriften verloopt. Maar deze audit wordt in dit geval niet door de inspecteurs gedaan, maar door de deelnemers zelf.

Simuleren

Voor deze workshop is er tijdens de ‘Dag van de Gevaarlijke Stoffen’ een volledige demonstratievrachtwagen beschikbaar, inclusief materialen om zo alle handelingen van het gereed maken van het gevaarlijkestoffentransport te simuleren. “We geven hier concreet antwoord op de vraag hoe je moet omgaan met het samenstellen van verpakte gevaarlijke goederen in combinatie met andere ladingen zoals levensmiddelen. En we bespreken uitgebreid de situatie op de werkvloer bij de deelnemers zodat men weer frisse blik naar het eigen werk kijkt,” aldus Pascal Smetsers.

Op 19 mei organiseert EVO de ‘Dag van de Gevaarlijke Stoffen’. Lees meer over de inhoud van deze dag bestemd voor alle professionals, werkzaam in de wereld van gevaarlijke stoffen.