Gevaarlijke stoffen versturen, waar moet je rekening mee houden?

Makkelijke vraag, lastig antwoord

03-03-2020  Bedrijfsadviseurs Hans Stegeman en Pascal Smetsers bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze rubriek H- en P-zinnen, een term die bij gevaarlijke stoffen staat voor gevarenaanduidingen (hazard) en voorzorgsmaatregelen (precaution) en toevallig ook voor Hans en Pascal, vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken. Dit keer Pascal Smetsers.

“Pascal, help ons even want we willen gevaarlijke stoffen gaan versturen.” Het is een standaardvraag die geregeld wordt gesteld, maar een standaardantwoord is er niet. Want wat voor stof is het? Hoe is de stof verpakt? Welke modaliteit wordt er ingezet voor het vervoer? Zo’n algemene hulpvraag is lastig, want voor een stof die per vliegtuig moet worden vervoerd, gelden veel striktere en veelal andere of aanvullende eisen dan voor een stof die via de weg gaat.

Aanvullende regels

Stel, een bedrijf heeft een product in een spuitbus en vervoert dat per vrachtauto door Europa. De verpakking voldoet aan alle eisen die voor wegvervoer gelden. Maar Amerika lonkt, en het bedrijf besluit een monster op te sturen via een logistiek dienstverlener. Dan kan het zomaar zijn dat de verpakking niet voldoet aan de eisen voor vervoer door de lucht of over zee. En dan zijn er ook nog aanvullende regels van landen en van luchtvaartmaatschappijen zelf. Wettelijk gezien mag er bijvoorbeeld best vijf liter nagellak in een verpakking zitten, maar als de vliegtuigmaatschappij maar twee liter toestaat per verpakking, moet het bedrijf zich daaraan houden. Als dat vliegtuig dan ook nog eens naar een land vliegt waar maximaal één liter per verpakking is toegestaan, wordt duidelijk hoe gecompliceerd zo’n eerste vraag is.

Verantwoordelijkheid

Wie overigens denkt dat de verantwoordelijkheid voor het veilig vervoer bij de logistiek dienstverlener ligt, heeft het mis. Zo was er pas nog een incident bij een pakketverzender, waar een verpakking lekte. Omdat er op de doos een sticker met een doodshoofd was geplakt, werd de operatie in het distributiecentrum stilgelegd. Achteraf bleek dat de stof niet giftig was, maar dat de afzender de sticker er had opgeplakt omdat hij het een schadelijke stof vond voor mensen. Hij beweerde dat de wet nergens verbood om er een extra waarschuwing op te plakken. Ten onrechte, oordeelde de Inspectie Leefomgeving en Transport. Bij gevaarlijke stoffen schrijft de wet heel duidelijk voor wat je juist wél moet doen. Het betreffende bedrijf moet dan ook rekenen op een boete. Zonde, want wie weet wat er wordt verstuurd, in welke verpakking en met welke modaliteit, hoeft nergens problemen te verwachten. Daarbij moet uiteraard worden voldaan aan de geldende voorschriften.

Tips van Pascal

  • zorg dat je weet wat er wordt verstuurd, in welke verpakking en met welke modaliteit
  • zorg dat je aantoonbaar bent opgeleid voor het aanbieden van gevaarlijke stoffen voor vervoer conform de wijze van transport die je kiest. Houd hierbij rekening met multimodaal transport Bij gevaarlijke stoffen schrijft de wet heel duidelijk voor wat je juist wél moet doen


Opleiding ADR Vervoer gevaarlijke goederen over de weg

De verplichtingen vanuit de internationale wetgeving en de verscherpte veiligheidseisen die het bedrijfsleven stelt, leggen een zware verantwoordelijkheid op de vakbekwame chauffeur. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt daarom om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig en deskundig afwikkelen. 

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder