23-01-2014  Door werkzaamheden aan het Duitse spoortraject dat aansluit op de Nederlandse Betuweroute, kunnen er tussen 2015 en 2022 veel minder treinen gebruikmaken van de Betuweroute. EVO pleitte er onlangs voor om treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren, in elk geval over de Betuweroute te laten gaan om te voorkomen dat ze over de Brabantroute gaan, waar ze door stadskernen rijden. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer delen deze zienswijze, zo bleek gisteravond in een debat over het spoor.

Oplossing

EVO is tevreden met de uitkomsten van het debat. Omdat de haven van Rotterdam blijft groeien, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte, is het goederenvervoer van en naar de haven voor een steeds belangrijker deel op het spoor aangewezen , grotendeels via de Betuweroute. EVO spreekt nog met de staatssecretaris over een oplossing voor het gehele spoorgoederenvervoer, ook voor bedrijven die geen gevaarlijke stoffen vervoeren.

Duitsland

Mansveld heeft vorig jaar een stuurgroep ingesteld om met alle partijen naar werkbare oplossingen te zoeken. EVO behartigt in de stuurgroep de belangen van haar leden, 20.000 handels- en productiebedrijven. In deze stuurgroep moet volgens EVO ook worden gesproken over de rol van Duitsland bij het vinden van oplossingen voor alle bedrijven die hun goederen over het spoor laten vervoeren, bijvoorbeeld voor eventuele schadevergoedingen.