23-01-2015  Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de gevarenkaart. De huidige is nog te gebruiken tot 1 juli 2017.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ofwel een gevarenkaart, aan boord van het voertuig te hebben. Dit geldt voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.

Wijzigingen

In het ADR 2015 zijn enkele wijzigingen opgenomen voor de gevarenkaart. De officiële Engelse tekst wordt in elk land vertaald in de eigen taal. De inmiddels beschikbare gevarenkaarten 2015 vindt u op www.gevarenkaart.nl.

Overgangsregeling

In hoofdstuk 1.6.1.35 is een overgangsregeling opgenomen. De bestaande gevarenkaarten mogen worden gebruikt tot 1 juli 2017.

De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

Meer informatie is te vinden op de EVO-Kennisbank.