12-04-2017 De UNECE (Europese economische commissie van de Verenigde Naties) heeft nieuwe schriftelijke instructies (gevarenkaart) van het ADR 2017 gepubliceerd. Ook de Nederlandse versie is aangepast.

Behalve enkele redactionele wijzigingen bevat de kaart een voorbeeld van het nieuwe gevaarsetiket 9A voor het vervoer van lithiumbatterijen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ook wel gevarenkaart genoemd, in de cabine aanwezig te hebben. Dat voorschrift geldt bij het vervoer van hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.

Instructiekaart

Op basis van de ADR-gevaarsetiketten op verpakkingen geeft de kaart instructie over het gevaar van de aanwezige stoffen, de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Taalversie voor de bemanning

De gevarenkaart moet vóór het begin van de reis door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt. De kaart moet gesteld zijn in de taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

Voor het gebruik van ‘oude’ gevarenkaarten geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2017.