12-10-2012  VVD en PvdA willen het begrotingsgat dat ontstaat door het schrappen van de forenzentaks onder meer vullen met het optrekken van de assurantiebelasting naar het niveau van de btw. Dat blijkt uit het deelakkoord. De assurantiebelasting bedraagt op dit moment 9,7 procent.

Risico in Nederland

Assurantiebelasting wordt geheven over verzekeringen waarvan het risico in Nederland ligt en over dienstverlening die daarmee samenhangt. In Nederland gesloten verzekeringen met buitenlandse risico’s zijn dus onbelast, maar kunnen uiteraard wel elders belastbaar zijn. Zo valt een in Nederland gesloten verzekering voor bedrijfsruimte in Duitsland buiten het bereik van de Nederlandse belasting, maar is wel in Duitsland belastbaar.

Vrijstellingen

De Wet op belastingen van rechtsverkeer, waarin de assurantiebelasting is geregeld, kent ook een groot aantal vrijstellingen. Voorbeelden zijn ziektekosten-, werkloosheids- en exportkredietverzekeringen. Ook reisverzekeringen zijn gedeeltelijk vrijgesteld. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor zeeschepen, met en zonder ladingruimte, zoals zeecasco- en ‘loss of hire’-verzekeringen. Binnenvaartschepen daarentegen zijn volledig belast.

Transportverzekeringen

Voor verladers is van belang dat de meeste soorten transportverzekeringen ook zijn vrijgesteld. Daaronder vallen de goederentransportverzekeringen, die de waarde van de lading verzekeren tegen het verlies en beschadiging tijdens transport. Verder kan gedacht worden aan vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Opslag, fraude, beroving

Verzekeringen van goederen in opslag zijn niet vrijgesteld, tenzij de opslag onmiddellijk verbonden is aan en deel uitmaakt van het transport. Ook verzekering tegen fraude of beroving tijdens transport is niet vrijgesteld.

Kostenverhoging

De gevolgen van de belastingverhoging op ondernemers in de logistiek zijn niet eenduidig vast te stellen en verschillen per ondernemer en per sector.