Gevolgen landelijke stikstofaanpak zijn onduidelijk

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) pakt crisis rondom de PAS aan

13-6-2019  De Raad van State heeft aangegeven dat de onderbouwing van de verwachte effecten van maatregelen en projecten omtrent de stikstofdepositie onvoldoende is, en nieuwe vergunningen daarom niet mogen worden afgegeven. Enkele weken geleden deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over de onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS. Dat nieuwe vergunningen niet mogen worden afgegeven betekent voor de aanleg of renovatie van infrastructuur dat projecten die nog niet onherroepelijk zijn, on hold moeten worden gezet. Het is nog onduidelijk hoeveel vertraging dit gaat opleveren.

Dinsdag stuurde minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), die de regie voert over dit dossier, een brief naar de kamer waar zij een schets gaf van hoe zij deze crisis rondom de PAS wil aanpakken. Eerst wordt geïnventariseerd over welke projecten het gaat. Vervolgens moet ieder project individueel beoordeeld worden op stikstofdepositie. Mogelijk moeten er extra maatregelen op projectniveau worden genomen voordat zij kunnen worden voortgezet. evofenedex vreest dat dit proces van individuele beoordeling bij vele projecten lange procedures met juridisch getouwtrek zal opleveren. Het is belangrijk dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het oordeel van de Raad van State serieus nemen en de opgave gezamenlijk daadkrachtig aanpakken.

De woordvoerders infrastructuur van de Tweede Kamer maken zich ook zorgen over de effecten op alle projecten in de pijplijn. Zij drongen er woensdag bij Minister Cora van Nieuwenhuizen op aan dat er snel een overzicht moet komen van alle projecten die door de uitspraak worden geraakt. De minister zegde toe dit voor het infrastructuurdebat in november inzichtelijk te hebben. Hiermee namen de partijen geen genoegen. Zij willen voor de zomer opnieuw met de minister in debat. Slechts een vijftal projecten kan met zekerheid doorgang vinden, omdat deze al individueel getoetst zijn. Het betreft de Blankenburgtunnel, de A1-A6-A9, de ringweg Groningen, de verbreding van de A15 Sliedrecht- Papendrecht en de zeesluis Gent-Terneuzen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder