01-09-2014   Naast de sancties op goederenstromen zijn er ook Europese sancties ingesteld die de financiële sector van Rusland moeten raken. Deze sancties hebben gevolgen voor de afgifte en het uitwinnen van  Letters of Credit en bankgaranties.

Letters

In het internationaal handelsverkeer worden Letters of Credit en bankgaranties veelvuldig gebruikt om zowel de belangen van de verkoper als de koper op een evenwichtige wijze te regelen. Een bank neemt onder bepaalde voorwaarden de verantwoordelijkheid op zich om het bedrag van een transactie te betalen, direct dan wel op termijn. Deze verantwoordelijkheid geldt ten behoeve van de begunstigde die een debiteurenrisico loopt bij het aangaan van een contractuele relatie. Vaak wordt de bankgarantie gesteld door de importeur ten gunste van de exporteur (begunstigde).

Voorzichtigheid

Bankgaranties en letters of credit kunnen in beginsel worden gesteld door elke Russische bank; de sancties hebben geen betrekking op deze rechtshandelingen. Voorzichtigheid is echter toch geboden omdat de individuele Nederlandse banken huiverig zullen zijn om in de rechtsrelatie tussen de Russische bank en u te staan. Het is daarom van belang dat u eerst contact opneemt met uw Nederlandse bank alvorens contacten te leggen met een Russische bank.

Verbod

In de Europese richtlijnen is er wel een verbod ingesteld tegen zes financiële instellingen ten aanzien van het uitwinnen van bankgaranties en letters of credit. Het betreft de SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK (VEB), ROSSELKHOZBANK en de RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK. Het moet gaan om contracten met betrekking tot (goederen-)transacties die sinds de inwerkingtreding van de sancties verboden zijn.