28-10-2014  Een bedrijf heeft gevaarlijke stoffen in het assortiment en het toepassen van de voorschriften rondom het vervoeren en opslaan van deze artikelen verloopt al jaren prima. Of toch niet? De kans is groot dat de manier waarop de organisatie dit ingericht heeft, niet helemaal up-to-date meer is. Pascal Smetsers, EVO veiligheidsadviseur deelt zijn ervaring:

“Een EVO-lid benaderde mij met de vraag of zijn werkwijze in relatie tot zijn gevaarlijke stoffen niet anders kon, alle wijzigingen in het ADR (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) die zich tot nu toe hadden aangediend waren veelal een verzwaring van de huidige voorschriften. Althans, dit was de ervaring van het bedrijf.“

Limited Quantity-regeling

Tijdens de ‘Quickscan gevaarlijke stoffen’ - waarin EVO het bedrijf beoordeelt ten aanzien van het (correct) toepassen van de voorschriften- kwam al snel naar voren dat er uitsluitend gebruik gemaakt werd van de vrijstelling ‘gelimiteerde hoeveelheid per verpakkingseenheid’ ook wel de LQ- regeling genoemd. Het bedrijf paste de zogenaamde ‘oude’ regeling toe, die uitsluitend nog gebruikt kan worden voor het wegvervoer. Deze ‘oude’ regeling komt per 1 juli 2015 te vervallen, hierna moet gebruik worden gemaakt van de ‘nieuwe’ regeling.

Van 75 kenmerken naar 1

Het bedrijf ervoer deze wijziging als lastig en een schoolvoorbeeld voor alle, in de belevingswereld van het bedrijf, overige onnodige en lastige wijzigingen. Maar bleek dit terecht te zijn?  Smetsers legt de voordelen van het gewijzigde ADR uit: “De huidige werkwijze betreft het vervoer van circa 75 UN-nummers (stofidentificatienummers) en in de praktijk dus ook 75 verschillende LQ kenmerken! Elk product moet immers zijn eigen UN-nummer in een ruit dragen. De wijziging die het bedrijf als ‘lastig’ ervoer behelst in de nieuwe situatie dat voor alle artikelen en UN-nummers nog slechts één kenmerk noodzakelijk is. In de praktijk dus geen keuze meer tussen 75 kenmerken máár slechts één! Een enorme verlichting van de voorschriften dus…….die rechtstreeks een kostenbesparing inhoudt en een berg werk scheelt.

Impact bedrijfsvoering

Voor het wegtransport van gevaarlijke stofffen zijn sinds 2001 zeven wijzigingsrondes geweest in de wetgeving. Wijzigingrode nummer acht is aanstaande: 1 januari 2015. Bent u al op de hoogte van de wijzigingen? En is de impact van deze wijzigingen al bekend in uw bedrijfsvoering? Wanneer u gebruik maakt van de Quickscan gevaarlijke stoffen weet u in één dagdeel de stand van zaken en heeft u direct een analyse van de knelpunten in uw omgang met gevaarlijke stoffen.

U kunt hier ook het overzicht van de voorlopige wijzigingen ADR 2015 downloaden. Dit overzicht is aangevuld met de Nederlandstalige wijzigingen in vrijstellingen die zijn doorgevoerd.