11-03-2013  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet ADR-regelgeving worden toegepast. Er zijn vrijstellingsregelingen waardoor het in sommige gevallen niet noodzakelijk is om aan ADR-voorschriften te voldoen. Per 1 januari zijn er wijzigingen doorgevoerd in het ADR, waaronder ook de vrijstellingsregelingen. 

Workshop

Het is belangrijk dat vrijstellingsregelingen correct worden toegepast. Ondernemers moeten hier dus de juiste kennis van hebben. EVO organiseert in april en mei een workshop waarin deelnemers kennis krijgen over vrijstellingsregelingen en leren hoe zij deze juist kunnen toepassen.

Voorbeelden gewijzigde en nieuwe vrijstellingsregelingen

Per 1 januari zijn niet alleen wijzigingen in bestaande vrijstellingsregelingen doorgevoerd. Ook zijn er door bijzondere bepalingen en stofgebonden aanpassingen nieuwe vrijstellingsregelingen ingevoerd. Hieronder voorbeelden van gewijzigde en nieuwe vrijstellingsregelingen: 

  1. In categorie E-tunnels gelden nu ook restricties voor transporteenheden met het limited quantities-kenmerk die meer dan 8 ton aan gevaarlijke stoffen in limited quantities vervoeren.
  2. Het vervoer van aanstekers, tot 31 december 2012 slechts mogelijk onder 1 vrijstelling, kan vanaf 1 januari onder 2 vrijstellingen worden vervoerd. 
  3. Door een bijzondere bepaling is het transport van apparatuur zoals generatoren, compressoren, verwarmingseenheden met geïntegreerde tanks waarin diesel of gasolie zit niet meer geheel vrijgesteld. Onder bepaalde omstandigheden gelden specifieke voorschriften. Voornamelijk bedrijven die betrokken zijn bij evenementen en gebruik maken van mobiele apparatuur zullen hiermee worden geconfronteerd.
  4. De 1000-punten-regeling is op een aantal punten aangepast, mede door de inbreng van nieuwe UN-nummers in het ADR.
  5. Voor gekoelde transporten waarbij de  koeling gebeurt door een gevaarlijke stof (droogijs, stikstof, zuurstof of argon) gelden nu voorschriften. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op kenmerking en etikettering van verpakkingen, kenmerking van voertuigen en het opmaken van transportdocumenten.

Meer informatie

EVO-leden kunnen hun vragen over het ADR en vrijstellingregelingen gratis stellen aan EVO-Ledenservice.