Code 95 verandert per 1 januari 2021

Leestijd: 3 minuten

24-08-2020  Per 1 januari 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders in (code 95). De richtlijn is op 10 september 2008 ingegaan voor chauffeurs met rijbewijs D en/of D1 (personenvervoer) en op 10 september 2009 voor chauffeurs met rijbewijs C en/of C1 (goederenvervoer). Een paar jaar later is de richtlijn geëvalueerd. Elk land moet de wijzigingen in nationale wetgeving implementeren.

Speciaal voor chauffeurs en opleiders zette het CBR alle wijzigingen in code 95 op een rij. De ingangsdatum voor alle wijzigingen is 1 januari 2021. Dit betekent dat tot die datum alles plaatsvindt volgens de huidige regels.

Variatie binnen de nascholing

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.

Voorbeeld 2: een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit twee nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing
Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Voorbeeld 3: een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet door de wijzigingen in de richtlijn verloren voor de chauffeur.

Opgeknipte cursussen

Maakt u gebruik van theoretische nascholingscursussen (U-cursussen) die worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per 1 januari 2021 moeten die op aaneengesloten dagen (met uitzondering van zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige periode van tien kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld 1: een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in twee dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Voorbeeld 2: een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in twee dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan mag dagdeel B tot tien kalenderdagen na 4 januari 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen
Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 december 2020 en dagdeel B op 3 januari 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover komt na de zomerperiode meer informatie beschikbaar.

Voorbeeld 1: een chauffeur volgt drie cursussen met elk vier uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De twee resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning
Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Voorbeeld 2: een chauffeur heeft in 2020 al vier cursussen gedaan met elk vier uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar in 2021 kan voor de resterende cursus in de nascholingscyclus geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts een van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR-opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 al meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit twee dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.

Voorbeeld 2: een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder