Gewijzigde voorschriften ADR, ADN en RID per 1 juli verplicht

Overgangsregeling vervoersvoorschriften loopt af

27-6-2019  De overgangsperiode van de 2019-editie van de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen loopt op 30 juni af. Toepassing van die regels is per 1 juli 2019 niet meer optioneel, maar verplicht. De Nederlandse wetsteksten zijn vervat in ADR 2019 (weg), ADN 2019 (water) en RID 2019 (spoor).

De vervoersvoorschriften voor gevaarlijke stoffen worden iedere twee jaar aangepast. Dat is nu per 1 januari weer gebeurd. De Nederlandse implementatie van de Europese voorschriften is uitgewerkt in een drietal regelingen: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). Het ADR, ADN en RID zijn feitelijk de bijlagen van deze regelingen.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder