07-11-2012  Gezond Transport heeft een nieuwe versie van het instrument Veilig Verladen ontwikkeld en online gezet. Vervoerders kunnen hiermee werksituaties herkennen die een gezondheidsgevaar opleveren bij het laden en/of lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen in tankwagens.

Advies

Op de site veiligverladen.nl kan de vervoerder een stof- of productnaam invoeren, samen met gegevens over temperatuur van de lading en de methode van verladen. Het instrument geeft dan informatie over de mogelijke gevaren voor de gezondheid bij deze activiteit en een advies over de veilige en gezonde werkwijze.

Aanpassingen

Veilig Verladen 2.0 voldoet aan de vernieuwde, internationale wetgeving Reach (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) en GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals). Ook is het instrument gebruikersvriendelijker gemaakt door een verbeterde zoekfunctie.

Gezond Transport is de organisatie voor veilig en gezond werken van en voor de sector transport en logistiek.