10-12-2013  EVO heeft voor haar leden die meewerken aan de gladheidbestrijding de ‘Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding’ opgesteld. Hierin staat hoe bedrijven en hun chauffeurs optimaal kunnen omgaan met de arbeidstijden, de consignatieregeling en de overige regels die gelden bij de bestrijding van gladheid.

In de gids komt onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • arbeidstijden in hun algemeenheid
  • problematische situaties die kunnen ontstaan
  • uitleg aanvullende regels
  • tachograafgebruik tijdens de gladheidbestrijding
  • planningsadviezen en praktische toepassingsvoorbeelden voor dag-, week- en maandroosters

De ‘Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding’ is gratis te downloaden.