11-12-2012  Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de consignatieregeling. Ook kunnen zij niet onbeperkt werken.

In de knel

Het is een bekend straatbeeld op koude winterdagen: vrachtauto’s met strooi-installaties achterop. Niet alleen gespecialiseerde bedrijven, maar ook bijvoorbeeld huisvuilinzamelaars en wegenbouwers voeren deze werkzaamheden uit. Bedrijven moeten wel goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving die voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt. Chauffeurs die zich buiten reguliere werktijden bezighouden met gladheidbestrijding, hebben vaak al overdag gewerkt en kunnen zo in de knel komen met hun rij- en rusttijden. Ook gelden andere voertuigeisen.

In het decembernummer van EVO Magazine, dat deze week verschijnt, wordt uitleg gegeven over hoe het zit met de wet- en regelgeving voor de inzet van chauffeurs en voertuigen bij gladheidsbestrijding. U kunt dit artikel downloaden

Verder onder andere in EVO Magazine nummer 12:

  • Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2013
  • Ontslagrecht: de nieuwe regels
  • Bedrijfshulpverlening moet op orde zijn
  • Aantal fouten artikelgegevens moet omlaag
  • Kennis btw-regels voorkomt problemen
  • Nabeschouwing Logistica
  • Wijziging bouwregels magazijnstellingen
  • De zuinigste bestelauto’s
  • Het gaat goed met binnenvaartcoöperatie NPRC