Goed gebruik certificeringssysteem REX kan een mooie besparing opleveren

Wie handelt met minder ontwikkelde landen kan profijt hebben van dit register

09-03-2018  Wie zich verdiept in het Registered Exporter (REX) systeem kan een hoop kosten en papierwerk besparen. Met name im- en exporteurs die handelen met minder ontwikkelde landen kunnen profiteren van gunstigere tarieven.

Certificeringssysteem

Het certificeringssysteem REX-systeem werd in januari 2017 ingevoerd en is een vervanging van het bekende certificaat van oorsprong Form A. Met dat document kon de oorsprong van producten worden aangetoond uit landen waarvoor minder invoerrechten moesten worden betaald. Ter vervanging daarvan is REX in het leven geroepen.  Ondernemers in de zogenaamde APS-landen kunnen de status geregistreerd exporteur aanvragen. Als dat is voltooid mag het bedrijf zelf de zogenoemde attest van oorsprong op de factuur zetten. Een certificaat van oorsprong Form A is dan niet meer nodig. Nog niet alle APS-landen zijn al over, maar het aantal neemt snel toe.

APS-landen

Niet alleen exporteurs in de APS-landen zoals hierboven kunnen zich laten registreren. Bedrijven die exporteren in het kader van bilaterale cumulatie vanuit de Europese Unie naar een dergelijk land kunnen zich ook laten registreren om in aanmerking te komen voor de gunstige tarieven. Ook marktdeelnemers die goederen van oorsprong wederverzenden naar een andere lidstaat of Noorwegen of Zwitserland kunnen zich laten registreren in het REX-systeem. Marktdeelnemers in Nederland moeten zich bij twee situaties zeker registreren in het REX-systeem. Dat geldt als er goederen worden geëxporteerd naar een APS-land, waarbij de waarde van de producten van oorsprong hoger ligt dan 6.000 euro. Men spreekt dan ook wel over de bilaterale cumulatie van oorsprong. Een andere reden om te registreren is als sprake is van wederverzending vanuit een APS-land naar landen binnen de EU, Noorwegen of Zwitserland. De waarde moet dan wel boven de 6.000 euro liggen en er geen oorspronkelijk attest van oorsprong wordt bijgevoegd. Registratie is niet nodig als de waarde beneden de 6.000 euro blijft of als er een kopie als er een kopie van het oorspronkelijke attest van oorsprong bij de zending is bijgevoegd.

Canada

Naast de APS-landen kan een REX-registratie ook interessant zijn voor bedrijven die handel drijven met Canada. Dankzij het CETA-handelsakkoord kun je dankzij een registratie profiteren van een verlaging of vrijstelling van invoerrechten. Daarbij is het wel van belang dat het product voorzien is van de juiste oorsprong en dat de regels omtrent de oorsprongsbepaling bekend zijn en juist worden toegepast. De oorsprongseisen voor Canada kunnen verschillen met die van andere overeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 17 april organiseren wij de voorlichtingsbijeenkomst 'REX: een certificeringssysteem’. Na deze bijeenkomst weet je hoe je op de juiste manier aangifte kan doen en hoe jouw bedrijf kan profiteren van de financiële voordelen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder