28-11-2011  Vandaag heeft de minister de resultaten bekendgemaakt van het Bestuurlijk Overleg MIRT dat zij begin november met de provincie Noord-Brabant had. Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn te spreken over de toezegging van het Rijk om voor de aanpak van de A58 en de N65 respectievelijk 425 miljoen euro en 55 miljoen euro vrij te maken. Over de gekozen oplossing voor de A27 zijn EVO en TLN minder tevreden omdat deze de bereikbaarheidsproblemen  slechts tijdelijk oplost.  

De A58 is voor het goederenvervoer één van de belangrijkste achterlandverbindingen van en naar de Rotterdamse haven. EVO en TLN pleiten al geruime tijd voor aanpak van de snelweg. Dagelijkse files op het traject Tilburg - Eindhoven en Sint Annabosch Galder veroorzaken grote economische schade voor het bedrijfsleven. De organisaties juichen de medewerking van het Rijk aan een slimme en snelle PPS-constructie dan ook toe. Uit de Rijksbijdrage van 425 miljoen euro voor de innovatieve aanpak die de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Provincie Noord-Brabant bedacht hebben spreekt veel vertrouwen van het Rijk in deze financieringsvorm.

Met het beschikbaar stellen van 55 miljoen euro voor aanpak van de leefbaarheidsknelpunten op de N65 is een goede stap gemaakt in het veiliger maken van de verbinding. Daarbij zal na de aanleg van de verdiepte ligging, en het weghalen van de stoplichten, bij Vught de doorstroming verbeteren.

Het Rijk stelt voor verbreding van de A27 Lunetten - Hooipolder geen extra middelen beschikbaar bovenop het reeds beschikbare budget van 740 miljoen euro. EVO en TLN vinden dit onbegrijpelijk. Het huidige budget is onvoldoende voor een gedegen toekomstvaste oplossing. In de huidige aanpak wordt niets gedaan aan het knooppunt Hooipolder en de stoplichten blijven bestaan. Hierdoor zal de doorstroming op de A27 alleen de eerste jaren na oplevering verbeteren. EVO en TLN vinden dat, als een weg verbreed wordt,  dit voor langere periode meer doorstroming moet genereren. Deze garantie is er bij de huidig aanpak niet.