25-07-2011  Relatief veel schade ontstaat bij laden en lossen of door schuivende lading. Daarbij heerst soms nog altijd de gedachte, dat lading zo zwaar is, dat die niet zomaar gaat schuiven. Een lange geschiedenis van ernstige incidenten bewijst het tegendeel in de praktijk. Onvermijdelijk volgt de vraag wie er opdraait voor de kosten.

Wie aansprakelijk is volgt niet rechtstreeks uit de wet. De vervoerder is aansprakelijk voor schade ontstaan tussen inontvangstneming en aflevering van de goederen. Wat daaronder wordt verstaan is afhankelijk van wat de afzender en vervoerder afspreken.

Zeker bij zware goederen is gebruikelijk dat de afzender laadt, vanwege het daarvoor benodigde materieel. Dat maakt hem nog niet aansprakelijk: indien hij dit doet op aanwijzing van de chauffeur blijft de vervoerder aansprakelijk.

Datzelfde geldt voor stuwage (ladingzekering). De recente rechtspraak bepaalt dat de vervoerder verantwoordelijk is als onzeker blijft welke afspraken partijen hebben gemaakt, tenzij de afzender zich zodanig met belading en stuwage heeft bemoeid, dat hij het eindresultaat daarvan feitelijk heeft bepaald.

Het is voor verlader en vervoerder belangrijk goede afspraken te maken wie laadt en stuwt en dit niet af te laten hangen van de situatie te plekke. Zo kan de juiste partij de nodige maatregelen nemen en zich verzekeren.

Verladers moeten erop bedacht zijn dat de Algemene Vervoerscondities (AVC) de verplichting tot laden, stuwen en lossen bij de afzender leggen, tenzij uit omstandigheden anders voortvloeit of iets anders wordt afgesproken. Die AVC kunnen door vervoerders ook op internationaal vervoer worden toegepast.