23-05-2017 Vandaag biedt een verkeersslachtoffer in Den Haag een petitie van automobilisten aan bij de Tweede Kamer. In de petitie pleiten de ondertekenaars voor een veilige N59.

Levensader

De weg verbindt Schouwen-Duiveland in Zeeland en Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland met Brabant en de Randstad. Dagelijks maken veel forenzen en ondernemers gebruik van deze levensader. Tijdens feestdagen en vakanties komen daar toeristen bij en ontstaat grote pieken.

Onbetrouwbare route

De N59 is geen veilige weg. Er vinden relatief vaak ongelukken plaats. Veel ondernemers in de regio klagen over de onbetrouwbaarheid van deze weg door congestie en incidenten. Hierdoor moeten zij onnodig veel tijd uittrekken voor hun reis of komen zij te laat bij hun klanten.

Aanpassingen nodig

Er moet een aantal aanpassingen aan deze weg plaatsvinden om deze veiliger te maken. evofenedex pleit hier al langer voor. Ook geeft de organisatie aan dat een betere doorstroming op deze weg het bedrijfsleven laat profiteren.

Ongelijkvloerse kruisingen

evofenedex is al jaren voorvechter voor de aanpak van de N59. De organisatie pleit in eerste instantie voor ongelijkvloerse kruisingen op het hele traject. Hierdoor verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.