24-05-2012  EVO is zeer tevreden over de uitspraak van de Raad van State van 23 mei over het Tracébesluit voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Met die uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk geworden.

Bezwaren verworpen

In 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM een eerste Tracébesluit genomen. Al snel bleek dat de aangehouden hoogte van de brug in de N279 in het besluit onvoldoende was Samen met TLN heeft EVO de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de hoogte. Het Tracébesluit in daarop aangepast, met verhoging van de brug van 15,50 m naar 18,50 m. Op dit besluit zijn door diverse betrokken wederom bezwaar gemaakt. Deze bezwaren heeft de Raad van State nu dus verworpen.

Verbreding N279 nu efficiënter

De provincie Noord-Brabant is voornemens de N279 (de weg tussen Den Bosch en Veghel) op termijn te verbreden naar een autoweg met 2x2 rijstroken. Door de brug gelijk op de juiste hoogte te brengen wordt voorkomen dat in de toekomst opnieuw aanpassingen nodig zijn. Dergelijke aanpassingen zouden voor veel economische schade voor het wegverkeer en de scheepvaart zorgen.

Het is vanuit maatschappelijk en financieel-economisch oogpunt zeer verstandig om de brug nu al toekomstvast aan te leggen. Na de omlegging van de Zuid-Willemsvaart kunnen schepen met drie lagen containers naar en van de containerterminal in Veghel varen.