Zoetermeer, 24 mei 2012

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn zeer tevreden over de uitspraak van de Raad van State van 23 mei over het Tracébesluit voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Met deze uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk geworden. De brug in de N279 bij Den Dungen over het nieuwe deel van de Zuid-Willemsvaart zal hoger en breder worden aangelegd. Dit betekent een substantiële verbetering voor de afwikkeling en doorstroming van het vrachtverkeer.

Bezwaren verworpen

In 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM een eerste Tracébesluit genomen. Al snel bleek dat de aangehouden hoogte van de brug in de N279 in het besluit onvoldoende was. TLN en EVO hebben de afgelopen jaren geregeld hun bezwaren over de hoogte kenbaar gemaakt. Met als resultaat dat het Tracébesluit in 2011 is aangepast. In dit besluit werd de brughoogte aangepast van 15,50 m naar 18,50 m. Op dit besluit zijn door diverse betrokken wederom bezwaar gemaakt. Deze bezwaren heeft de Raad van State nu dus verworpen.

Verbreding N279 nu efficiënter

De provincie Noord-Brabant is voornemens de N279 (de weg tussen Den Bosch en Veghel) op termijn te verbreden naar een autoweg met 2x2 rijstroken. Door de brug nu reeds op de juiste hoogte te brengen wordt voorkomen dat in de toekomst opnieuw aanpassingen nodig zijn. Dergelijke aanpassingen zouden voor veel economische schade voor het wegverkeer en de scheepvaart zorgen, maar ook wederom hinder voor omwonenden. Het is vanuit maatschappelijk en financieel-economisch oogpunt zeer verstandig om de brug nu al toekomstvast aan te leggen. Na de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, die dit voorjaar start, kunnen schepen met drie lagen containers naar en van de containerterminal in Veghel varen.