31-03-2014  Staatssecretaris Mansveld heeft afgelopen vrijdag de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) aangeboden aan de Tweede Kamer. Mede door toedoen van EVO is daarin nu ook aandacht gegeven aan het spoorgoederenvervoer via het zogeheten ‘Aanvalsplan Goederenvervoer’.

Concurrentiepositie

De afgelopen jaren wordt door verladers ervaren dat de concurrentiepositie van het Nederlandse spoor achterblijft in vergelijking met onze oosterburen. Dit zorgt ervoor dat verladers hun ladingstromen meer via Duitsland afwikkelen.

Ambitie

In het aanvalsplan spoorgoederenvervoer wordt door verladers en vervoerders een ambitie neergelegd waarbij het Nederlands spoorvervoer een aantrekkelijke modaliteit vormt in het internationale logistieke transportsysteem. Daarbij moet voldoende capaciteit zijn om de verwachte groei van goederenstromen duurzaam en veilig te accommoderen. De ambitie moet worden ingevuld door de kosten in vergelijking met omliggende landen omlaag te brengen, de flexibiliteit op het spoor te vergroten en verladers waar mogelijk te ontzorgen.

Belangrijke stap

EVO vindt de innovatiekracht en productontwikkeling binnen de spoorsector belangrijk om de genoemde doelen te kunnen realiseren en denkt dat het aanvalsplan een belangrijke stap is om het spoorgoederenvervoer in Nederland te verbeteren. De komende tijd moeten de doelen concreet worden ingevuld. EVO is hierbij nauw betrokken.