Explosieve groei koerier- en pakketdiensten de komende jaren

Leestijd 2 minuten

7-1-2021  In het meest gunstige scenario duurt het tot na 2022 voordat het wegtransport weer op het niveau zit van voor de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Policy Research Corporation en Panteia in opdracht van de NIWO, waarbij ook evofenedex betrokken is geweest. Voor de koerier- en pakketdiensten wordt de komende 5 jaar een explosieve, structurele groei verwacht van 31 tot 42 procent.

De onderzoekers slaan alarm over de laatstgenoemde groeicijfers. Zij waarschuwen dat daardoor de bestaande problematiek bij koerier- en pakketdiensten fors zal toenemen door de sterke groei van e-commerce en roepen op tot urgentie bij het maken van beleid voor de transportsector, door de sector zelf én door de betrokken ministeries. “Bezinning over groei van de koerier- en pakketdiensten is op zijn plaats. Zo leidt de groei tot meer uitstoot van CO2, meer onveilige situaties in het verkeer, extra druk op het wegennetwerk in drukke steden, meer economische activiteit in een weinig transparante markt en meer sociale misstanden”, concluderen de onderzoekers. De studie zet uiteen dat een professionaliseringsslag binnen de koerier- en pakketdiensten nodig is en dat hierbij haast geboden is.

Herstel wegvervoer pas na 2022 verwacht

Wat betreft het wegvervoer verwachten de onderzoekers dat het nog tot na 2022 duurt voordat de verwachte toegevoegde waarde binnen het wegtransport weer op het niveau zit van voor de coronacrisis. In de minder gunstige scenario’s zelfs tot na 2025. In, onder andere, de deelmarkten ferrytransport, autotransport en afvalstoffenvervoer is de initiële krimp fors en het herstel de komende vijf jaar zwak. Volgens het rapport is een mentaliteitsverandering in het goederenwegvervoer nodig om structurele uitdagingen aan te pakken. “De noodzaak tot verduurzaming, capaciteitsdeling en het verhogen van de beladingsgraad. Een grotere nadruk op innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid is gewenst in de gehele keten.” In het nastreven van deze mentaliteitsverandering zien de onderzoekers een belangrijke rol weggelegd voor logistieke kampioenen. Dit zijn bedrijven die een voortrekkersrol in de sector bekleden door gebruikte technologieën, toegang tot (big) data, gehanteerde logistieke processen en bestaande bedrijfscultuur. In het rapport wordt aanbevolen om de hoofdkantoren van dergelijke bedrijven voor Nederland te behouden of aan te trekken en om actief in te zetten op groei of overname voor bedrijven die een dergelijke voortrekkersrol nog niet kunnen bekleden.

Stedelijke distributie als aandachtspunt

evofenedex is het eens met de aanbevelingen van de onderzoekers. Alhoewel de marges tussen de verschillende scenario’s groot zijn is er wel een belangrijke rode draad uit te halen, met name waar het gaat om de stedelijke distributie, de arbeids- en marktomstandigheden en de mentaliteitsverandering in het goederenvervoer. De groei van binnenstedelijke distributie en de daarmee gepaard gaande extra CO2-uitstoot maakt het van belang dat de afspraken om vanaf 2025  Zero Emissie stadsdistributie te kunnen realiseren met alle betrokken partijen nader worden uitgewerkt, waaronder het beschikbaar en betaalbaar maken van een netwerk van laadinfrastructuur.

Dat de arbeidsomstandigheden bij chauffeurs onder druk staan en hiermee de markt voor transport ongelijk is, is een trend welke gekeerd moet worden. Ontvangers en verzenders van goederen moeten er van op aan kunnen dat de transporteur goede arbeidsvoorwaarden heeft voor de chauffeurs die bij hem in dienst zijn. Door in zee te gaan met een transporteur die het door evofenedex en TLN ontwikkelde keurmerk PayChecked hanteert, wordt direct bijgedragen om misstanden te voorkomen.

Samenwerken als toekomstmodel

Het onderzoek concludeert dat een mentaliteitswijziging nodig is in het goederenvervoer. Er moet werk moet worden gemaakt van het verhogen van de beladingsgraad van voertuigen en meer samenwerking in de keten. Wij onderschrijven het belang van samenwerking in de logistieke ketens en de kansen die dit biedt voor het efficiëntere en duurzamer maken van deze logistieke processen. evofenedex trekt, samen met de Tilburg University, het project Compose, waarmee met handels- en productiebedrijven aan de slag gaan om samenwerking in deze ketens te realiseren. Dit levert zowel efficiencyvoordelen op voor stedelijke distributie, als in het begin van de logistieke keten

Het hele rapport is te lezen op www.niwo.nl/wegtransport-covid.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder