Good practices voor gezonde medewerkers in een coronaveilig magazijn

Webinar ‘Gezond en veilig werken in het anderhalvemetermagazijn'

16-06-2020  Voor veel bedrijven is het een uitdaging de coronamaatregelen toe te passen in de magazijnomgeving en tegelijkertijd het personeel gezond en veilig te laten werken. Daarom organiseerde evofenedex, als aftrap van de Week van de Veiligheid, op maandagochtend 15 juni het webinar ‘Gezond en veilig werken in het anderhalvemetermagazijn’. Dit webinar werd gehost door EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, en het Nederlands Focal Point. Maar liefst 85 deelnemers keken en luisterden naar de presentaties van drie deskundigen. Wat waren de quick wins?

Inzicht in risico’s

Marjolein Douwes, Senior scientist Work, Health & Technology bij TNO, vertelde dat de sector Transport en Logistiek relatief veel verzuim kent door klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, pezen, en dergelijke). Deze klachten hebben te maken met de fysieke belasting, bijvoorbeeld herhalende bewegingen maken of veel kracht moeten zetten. Daarnaast komt onderbelasting in de vorm van langdurig zitten ook veel voor in de sector, bijvoorbeeld bij chauffeurs. Met name in het coronatijdperk is het van belang goed inzicht te hebben en houden in de risico’s voor werknemers. Door de coronamaatregelen kunnen er namelijk veranderingen in de organisatie optreden; er worden bijvoorbeeld langdurig dezelfde werkzaamheden uitgevoerd om contacten met anderen te vermijden. Daarom gaf Marjolein de volgende tips mee:

  • Gebruik de (verplichte) Risico-inventarisatie en –Evaluatie om opnieuw te inventariseren welke risico’s er nu in de organisatie zijn. Instrumenten zijn te vinden op www.fysiekebelasting.tno.nl.
  • Kijk naar mogelijkheden voor bronaanpak om fysieke over- of onderbelasting te voorkomen.

Marjolein wil iedereen stimuleren de TNO-app How Am I te (gaan) gebruiken. Door middel van korte vragenlijsten wil TNO hiermee inzicht krijgen in de mentale gezondheid van medewerkers per sector. De komende periode zal er ook aandacht aan de fysieke belasting besteed worden. Als je suggesties hebt voor het onderzoek kun je mailen naar: Marjolein.douwes@tno.nl.

Drukte voorkomen

Arjen Lagerweij, bedrijfsadviseur magazijnen bij evofenedex, behandelde in het webinar good practices om je magazijninrichting aan te passen aan de anderhalvemetereconomie. Bijvoorbeeld door een goed verkeersplan op te stellen en verschillende magazijnprocessen van elkaar te scheiden, zodat je je kunt houden aan de anderhalve meter afstand en drukte kunt voorkomen in het magazijn. Vaak kunnen dergelijke maatregelen ook leiden tot een veiliger en efficiënter magazijn. Ook hield Arjen een poll onder de deelnemers, waaruit bleek dat 33 procent vanwege COVID-19 wel aanpassingen wil doorvoeren in de magazijninrichting, maar nog niet weet welke. Hij hoopt deze bedrijven op weg te helpen met enkele good practices:

  • Inventariseer de ‘hotspots’ in je organisatie: de plekken waar het te druk is en/of waar te weinig afstand bewaard kan worden.
  • Kom samen met je medewerkers tot oplossingen om deze hotspots te verhelpen en zorg dat zij het belang van de maatregelen ook inzien.

Niet uitvallen

Tot slot zette Ewout Brehm, namens het Buro voor Fysieke Arbeid, uiteen hoe medewerkers gezond en veilig kunnen werken in het anderhalvemetermagazijn. Hij vertelde dat de fysieke belasting in bepaalde sectoren zoals supermarkten en bouwmarkten toegenomen kan zijn door de uitbraak van COVID-19. Uit zijn poll bleek echter dat de fysieke belasting bij de meeste deelnemers op hetzelfde niveau was gebleven. Wel was deze vorm van belasting bij meer bedrijven gestegen dan gedaald. Om te zorgen dat medewerkers niet uitvallen, had Ewout de volgende good practices als tips:

  • Toon je waardering voor je personeel, dat al langere tijd onder hoge druk moet werken.
  • Creëer maatwerk in de oplossingen die aan je individuele werknemers worden geboden.

Heb je het webinar gemist? Geen probleem, je kunt het webinar terugkijken.