21-10-2014  Als met een werknemer een ontslagvergoeding overeen is gekomen en als die die werknemer overlijdt voor de datum van ontslag, dan blijft de verplichting tot betaling van de ontslagvergoeding overeind. Dit bepaalde de Hoge Raad in haar arrest van 3 oktober jl. na een lange rechtsstrijd. 

Overleden voor ontslagdatum

Een werkgever en werknemer waren akkoord gegaan met een ontslag per 1 april 2010 en aan deze instemming was een vergoeding verbonden van
€ 65.952. Op 30 december 2009 overleed de werknemer.

Rechtzaken

De Kantonrechter wees uitbetaling aan de erfgenamen toe. Het Hof was het daar niet mee eens en vond in hoger beroep dat het recht op de ontslagvergoeding onlosmakelijk verbonden was met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010. Door het eerder overlijden was daarvan geen sprake.

Hoge Raad

De Hoge Raad corrigeerde deze praktische benadering van het Hof. De ontslagvergoeding blijft verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door eerder overlijden van de werknemer reeds is beëindigd.

Aanpassing

Dit wordt anders als in de beschikking van de kantonrechter, of in de overeenkomst tussen werkgever en werknemer, is bepaald dat de ontslagvergoeding alleen verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst per einddatum nog bestaat.

EVO-Bedrijfsjuristen adviseert leden om hun model  beëindigingsovereenkomst op dit punt aan te passen.